Aftrek btw op verkoopkosten door holding

De advocaat-generaal (A-G) bij het Hof van Justitie EU heeft een conclusie gewijd aan de aftrek van btw op verkoopkosten door een holding. De procedure betreft een voorgenomen verkoop van een deelneming die niet is doorgegaan. De conclusie van de A-G is dat in een dergelijke situatie mogelijk recht op aftrek van voorbelasting bestaat.

Een ondernemer heeft recht op aftrek van voorbelasting die hem in rekening is gebracht voor uitgaven die rechtstreeks en onmiddellijk verband houden met een belaste handeling in een later stadium. Een dergelijk verband tussen uitgaven en handelingen in een later stadium is aanwezig voor zover de uitgaven in de prijs van de handelingen zijn opgenomen. Daarnaast heeft een ondernemer recht op aftrek van voorbelasting die betrekking heeft op de algemene kosten van zijn onderneming. Algemene kosten zijn niet direct toerekenbare kosten maar kosten die in de prijs van alle handelingen van de onderneming worden verrekend.

Het aankopen en houden van deelnemingen in ondernemingen is een economische activiteit als dat gebeurt om managementdiensten te verrichten voor die onderneming. In andere gevallen is het aankopen en houden geen economische activiteit. Het verrichten van managementdiensten is een belaste prestatie voor de omzetbelasting. In die situatie is de vervreemding van de deelneming het einde van de economische activiteit. Deze handeling valt daarmee binnen de werkingssfeer van de btw. De verkoop van de aandelen is een vrijgestelde activiteit. Wanneer diensten worden afgenomen in verband met de voorgenomen verkoop van een deelneming is de omzetbelasting die op die diensten drukt niet als voorbelasting aftrekbaar vanwege de vrijstelling van de verkoop van aandelen.
Ontbreekt een rechtstreeks en onmiddellijk verband tussen de afgenomen diensten en de vrijgestelde voorgenomen aandelenverkoop, dan is aftrek van voorbelasting mogelijk als er een verband bestaat met de algehele economische activiteit van de onderneming.

Deel deze pagina: