Reparatie Milieulijst 2018

De Milieulijst bevat de bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor willekeurige afschrijving op milieu-investeringen (Vamil) en voor milieu-investeringsaftrek (MIA). De Milieulijst wordt jaarlijks aangepast omdat voor bepaalde bedrijfsmiddelen verdere stimulering niet meer nodig wordt geacht en om nieuwe, innovatieve bedrijfsmiddelen op te nemen.

Bij de aanpassing van de Milieulijst voor 2018 zijn enkele onvolkomenheden in de omschrijvingen van enkele bedrijfsmiddelen opgenomen. De staatssecretaris van Infrastructuur heeft deze onvolkomenheden hersteld door een aangepaste regeling. Deze wijzigingen hebben terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2018, zodat de onjuistheden voor heel het jaar 2018 zijn gerepareerd.

Deel deze pagina: