Beleidsbesluit pensioenlichamen

Pensioenlichamen zijn onder bepaalde voorwaarden subjectief vrijgesteld van de heffing van vennootschapsbelasting. Het beleid van het ministerie van Financiën over de vrijstelling voor pensioenlichamen is in een besluit opgenomen. Van dat besluit is een geactualiseerde versie gepubliceerd. Ten opzichte van de vorige versie zijn nu in het besluit de vereisten voor een beroep op de subjectieve vrijstelling opgenomen. Ook nieuw is een overzicht van de toetsingscriteria waaraan een buitenlands pensioenlichaam en de door dit lichaam uitgevoerde pensioenregelingen moeten voldoen voor een geslaagd beroep op de subjectieve vrijstelling.

Het besluit bevat ook een bepaling over teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting aan in het buitenland gevestigde pensioenlichamen. Zij hebben recht op een teruggaaf als zij in het land van vestiging niet aan een belastingheffing naar de winst zijn onderworpen en zij, als zij in Nederland zouden zijn gevestigd, niet aan de vennootschapsbelasting zouden zijn onderworpen.

Deel deze pagina: