Dubbele verliesneming

De Tweede Kamer heeft vorig jaar een motie aangenomen inzake dubbele verliesneming. Het kabinet wordt opgeroepen dit te voorkomen ingeval van afwaardering van een vordering buiten een FE maar binnen een concern. Uitgangspunt daarbij is dat afwaardering van vorderingen ten laste van de fiscale winst mogelijk moet blijven. Hiervoor wordt de reikwijdte van het bestaande wetsartikel dat dubbele verliesneming bij vorderingen via top- of tussenmaatschappijen voorkomt uitgebreid. Het wetsartikel wordt van toepassing op alle vorderingen op vennootschappen die tot hetzelfde concern behoren als de moedermaatschappij van de FE. Hierdoor kunnen verliezen op vorderingen die een tot de FE behorende vennootschap heeft op een verbonden vennootschap niet in aftrek worden gebracht voor zover de verliezen verband houden met verliezen die binnen de FE zijn of worden geleden door een andere vennootschap. Een soortgelijke regeling gaat gelden bij de regeling voor liquidatieverliezen. Het gaat om een lastig uitvoerbare maatregel, die volgens het kabinet vooral een preventieve werking zal hebben.

Deel deze pagina: