Toepassing reisaftrek

Wie in loondienst werkzaam is, heeft recht op reisaftrek als hij zijn woon-werkverkeer met openbaar vervoer aflegt. De met openbaar vervoer afgelegde afstand tussen woning en werk moet meer dan 10 kilometer bedragen om recht te hebben op de reisaftrek.

Casus

Een belastingplichtige vond het niet toekennen van de reisaftrek een vorm van niet toegestane discriminatie. Door zijn werktijden kon hij namelijk geen gebruik maken van het openbaar vervoer. Daardoor was hij gedwongen om met de auto naar zijn werk te gaan.
Er is niet snel sprake van discriminatie. De wetgever heeft op fiscaal gebied een ruime beoordelingsvrijheid inzake de vraag of sprake is van gelijke gevallen. Zolang het niet gaat om onderscheid op basis van aangeboren kenmerken van een persoon moet het oordeel van de wetgever worden geaccepteerd.

De wetgever heeft met de reisaftrek het woon-werkverkeer per auto terug willen dringen en het reizen met openbaar vervoer willen stimuleren. Daarom is de reisaftrek alleen van toepassing op regelmatig woon-werkverkeer met openbaar vervoer. Deze keuze van de wetgever is volgens Hof Arnhem-Leeuwarden niet onredelijk en moet daarom gerespecteerd worden.

Deel deze pagina: