Wederindiensttredingsvoorwaarde

Het UWV kan toestemming verlenen om de arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen op te zeggen met toepassing van de wederindiensttredingsvoorwaarde.

Voorwaarde

Deze voorwaarde houdt in dat de werkgever, binnen 26 weken, eerst de ontslagen werknemer de kans moet bieden om zijn oude baan weer te vervullen voordat hij een ander mag aannemen. Houdt de werkgever zich niet aan deze voorwaarde, dan kan de ontslagen werknemer de kantonrechter verzoeken om de opzegging van de arbeidsovereenkomst te vernietigen of om de werkgever te verplichten om een billijke vergoeding aan hem te betalen. Dat verzoek moet gedaan worden binnen twee maanden na de dag waarop de werknemer op de hoogte is geraakt van het overtreden van de wederindiensttredingsvoorwaarde. Wordt het verzoek te laat gedaan, dan kan de kantonrechter het verzoek niet ontvankelijk verklaren.

Deel deze pagina: