Vergoeding uitstel levering

Bij de levering van een in Nederland gelegen onroerende zaak wordt overdrachtsbelasting geheven van de verkrijger. De overdrachtsbelasting wordt berekend over de waarde van de onroerende zaak. De waarde is ten minste gelijk aan de waarde van de tegenprestatie. Deze tegenprestatie is het totaal van de prestaties waartoe de verkrijger zich bij de koop heeft verbonden.

Volgens de rechtbank is de vergoeding die een koper betaalt om uitstel van de levering te bewerkstelligen een deel van de tegenprestatie. Dat betekent dat over deze vergoeding overdrachtsbelasting verschuldigd is. Volgens de koopovereenkomst had de koper het recht om de levering tegen een vergoeding van € 200.000 met een maand uit te stellen. In totaal mocht de koper de levering drie maanden uitstellen. De akte van levering merkte het extra betaalde bedrag van € 600.000 aan als onderdeel van de tegenprestatie voor de levering. Hierover moest overdrachtsbelasting berekend worden. De rechtbank sloot zich daarbij aan.

Deel deze pagina: