Fiscale eenheid concept besluiten

De staatssecretaris van Financiën heeft de voorgenomen wijzigingen van twee besluiten naar de Tweede Kamer gestuurd. Het gaat om het Besluit fiscale eenheid 2003 en het Besluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente. De wijzigingen hangen samen of vloeien voort uit de aanpassingen van het regime van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting. Het wetsvoorstel met die aanpassingen is in behandeling bij de Eerste Kamer.

Wanneer dat wetsvoorstel wordt aangenomen, wordt ook in de volgende gevallen een fiscale eenheid toegestaan:
  • tussen een in Nederland gevestigde moedermaatschappij en een in Nederland gevestigde kleindochtermaatschappij waarvan de aandelen worden gehouden via een tussenmaatschappij die in een andere lidstaat van de Europese Unie is gevestigd en
  • tussen in Nederland gevestigde zustermaatschappijen waarvan de aandelen worden gehouden door een topmaatschappij in een andere lidstaat van de EU.

Deze aanpassingen zijn het gevolg van uitspraken van het Hof van Justitie EU. Van de gelegenheid is gebruikgemaakt om enkele technische en redactionele aanpassingen aan te brengen in beide besluiten.

Deel deze pagina:
Geschreven door