Kamerbrief aftoppingsgrens pensioen en deeltijdwerk

De staatssecretaris van Financiën heeft gereageerd op een verzoek van de Eerste Kamer om een oplossing mogelijk te maken voor werknemers die bij het werken in deeltijd te maken krijgen met een beperking van de pensioenopbouw. Het verzoek heeft betrekking op werknemers met meerdere deeltijdfuncties van wie achteraf blijkt dat het totale pensioengevende loon lager is dan de wettelijke aftoppingsgrens van € 101.519 (2016).

De staatssecretaris merkt op dat het mogelijk is om in deeltijd te werken met een voltijdsloon van meer dan de aftoppingsgrens, terwijl de fiscaal gefaciliteerde pensioenopbouw plaatsvindt over een lager pensioengevend loon. Ook is het mogelijk dat iemand, wanneer hij in verschillende dienstbetrekkingen in totaal meer dan voltijds werkt, pensioen opbouwt over een pensioengevend loon van meer dan de aftoppingsgrens. Volgens de staatssecretaris is het zeer ingewikkeld en tijdrovend om te controleren of iemand niet teveel pensioen opbouwt. Hij ziet geen andere mogelijkheid dan het hanteren van een deeltijdfactor om te voorkomen dat iemand met meerdere deeltijddienstbetrekkingen in totaal over een hoger pensioengevend loon dan de aftoppingsgrens pensioen kan opbouwen.

Deel deze pagina: