Haaruitval is ziekte, maar kosten haarstukjes niet aftrekbaar

De kosten van geneeskundige hulp zijn in beginsel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als uitgaven ter zake van ziekte of invaliditeit. Dat wil niet zeggen dat alle daarmee samenhangende kosten aftrekbaar zijn. Zo gelden er normeringen en voorwaarden voor verschillende kostensoorten. De bewijslast voor de aftrekbaarheid van dergelijke uitgaven ligt bij de persoon die de aftrek claimt in zijn aangifte. De gemaakte kosten mogen niet voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking komen om aftrekbaar te zijn.

Een vrouw met haaruitval claimde aftrek van de kosten die zij had gemaakt voor de aanschaf van enkele haarstukken. De inspecteur weigerde de aftrek te verlenen omdat naar zijn mening van een ziekte geen sprake was. De rechtbank stelde vast dat wel sprake was van een ziekte, omdat de diagnose door een dermatoloog en een huisarts was gesteld. De dermatoloog heeft advies gegeven over een mogelijke behandelwijze. De aanschaf van de haarstukken was echter niet op voorschrift van een arts gedaan. Daarom waren de kosten daarvan niet aftrekbaar. In hoger beroep heeft Hof Amsterdam het oordeel van de rechtbank overgenomen.

Deel deze pagina: