Hypotheekrente aftrekbaar als alimentatie

Alimentatiebetalingen aan de ex-echtgenoot zijn aftrekbaar van het inkomen in box 1. Wie een beroep doet op de aftrekbaarheid van alimentatiebetalingen zal aannemelijk moeten maken dat sprake is van periodieke uitkeringen op grond van een familierechtelijke verplichting.

Volgens een echtscheidingsconvenant zou iemand pas na de verkoop en levering van de echtelijke woning alimentatie aan zijn ex-echtgenote moeten betalen. Desondanks oordeelde Hof Den Bosch dat sprake was van aftrekbare alimentatie betalingen. De man betaalde alle kosten van de voormalige echtelijke woning, ook nadat hij elders was gaan wonen. Het hof vond aannemelijk dat de ex-echtgenoten op dat punt de situatie, zoals die tijdens het huwelijk bestond, hebben willen voortzetten. Volgens de man had zijn ex-echtgenote afgezien van alimentatie in de vorm van periodieke betalingen omdat de man de lasten van de woning op zich had genomen. In aftrek kwam de helft van het eigenwoningforfait en het totaal van de betaalde hypotheekrente.

Deel deze pagina: