Voortgangsrapportage belastingheffing werkelijk rendement

De Tweede Kamer heeft vorig jaar een motie aangenomen om de forfaitaire vermogensrendementheffing van box 3 te vervangen door een belasting van het werkelijk behaalde rendement op vermogen. Over de uitvoering van deze motie zijn Kamervragen gesteld, die de staatssecretaris van Financiën heeft beantwoord. De staatssecretaris heeft bij de behandeling van het Belastingplan 2016 toegezegd onderzoek te doen naar het belasten van werkelijk rendement op vermogen. Op Prinsjesdag 2016 stuurt hij een voortgangsrapportage van dit onderzoek naar de Kamer.

Deel deze pagina: