Niet langer bijhouden rittenadministratie leidde tot bijtelling

De bijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak blijft alleen achterwege wanneer bijvoorbeeld obv een rittenadministratie kan worden aangetoond dat niet meer dan 500 kilometer privé is gereden in een kalenderjaar. Wanneer slechts een deel van het jaar een auto ter beschikking wordt gesteld, moet het aantal van 500 km naar tijdsgelang worden bepaald. Ook wanneer in de loop van een jaar een auto met 25%-bijtelling is vervangen door een auto met 0%-bijtelling geldt dat de bijtelling voor privégebruik alleen achterwege blijft wanneer niet meer dan 500 kilometer privé is gereden in een kalenderjaar. Om dat aan te kunnen tonen is bewijs, bij voorkeur in de vorm van een sluitende kilometeradministratie, vereist.

Een werknemer hield een sluitende rittenadministratie bij in de periode van het jaar waarin hij de beschikking had over een auto van de zaak die onder de 25%-bijtelling viel. Het aantal privékilometers in die periode was lager dan 500. Vanaf 29 juli 2013 had de werknemer een auto van de zaak die onder de 0%-bijtelling viel. Vanaf dat moment hield de werknemer geen rittenadministratie meer bij. Het gevolg daarvan was dat hij niet kon aantonen dat hij in het hele kalenderjaar 2013 niet meer dan 500 km privé had gereden. Daardoor was voor het gehele jaar de bijtelling wegens privégebruik van toepassing, ondanks de sluitende rittenadministratie over het eerste halfjaar.

Deel deze pagina:
Geschreven door