Eigenwoningforfait; hypotheekrente 2016

Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.050.000 (2015: € idem) bedraagt 0,75% (2015: idem) van de waarde. Het verhoogde eigenwoningforfait voor het deel van de WOZ-waarde boven € 1.050.000 bedraagt 2,35% (2015: 2,05%).

Aftrek van betaalde hypotheekrente in de vierde tariefschijf gaat tegen 50,5% (2014: 51,0%) in plaats van tegen het tabeltarief van 52%.

De rente in een uitkering uit een kapitaalverzekering eigen woning is onbelast als de uitkering niet meer bedraagt dan € 36.800 (2015: € 36.600) bij ten minste 15 jaar premiebetaling en niet meer dan € 162.000 (2015: € 161.500) bij 20 jaar of meer premiebetaling. De vrijstelling voor de kapitaalverzekering eigen woning geldt niet voor nieuwe gevallen.

De maximale vrijstelling voor kamerverhuur bedraagt € 5.069 (2015: € 4.954).

Deel deze pagina:
Geschreven door