Uitwisseling inlichtingen Curaçao en Nederland

Op 18 september 2015 is het Memorandum van Overeenstemming tussen Curaçao en Nederland over de onderlinge uitwisseling van inlichtingen in belastingzaken in werking getreden. Het Memorandum is van toepassing op inlichtingen met betrekking tot het kalenderjaar 2015 en volgende jaren. De automatische uitwisseling van inlichtingen heeft ondermeer betrekking op onroerende zaken, dividenden, rente en inkomsten uit arbeid. Het Memorandum is gepubliceerd in de Staatscourant van 2 november 2015.

Deel deze pagina: