Controleer de WOZ-waarde

Ieder voorjaar ontvangt u van de gemeente de WOZ-beschikking voor uw onroerende zaken. De WOZ-beschikking 2016 kent als waardepeildatum 1 januari 2015. Omdat de huizenmarkt inmiddels herstellende is mag verwacht worden dat de WOZ-waarde van uw woning zal zijn gestegen. Bent u van mening dat de WOZ-waarde te hoog is, dan kunt u tegen de beschikking bezwaar maken. De gemeente moet uw bezwaarschrift binnen zes weken na dagtekening van de beschikking hebben ontvangen. Bent u te laat met het indienen van uw bezwaarschrift, dan kunt u niet in beroep gaan bij de rechter tegen de reactie van de gemeente op uw bezwaar.

Let op: De WOZ-waarde is niet alleen van belang voor lokale heffingen als de onroerendezaakbelasting en waterschapslasten, maar ook voor de inkomstenbelasting (eigenwoningforfait), de schenk- en erfbelasting.

Deel deze pagina: