Kamervragen gevolgen voor dividendbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de gevolgen voor de Nederlandse dividendbelasting van een arrest van het Hof van Justitie EU beantwoord. In het arrest heeft het Hof van Justitie EU gezegd dat Nederland in bepaalde gevallen de ingehouden dividendbelasting moet terugbetalen aan beleggers die elders in de Europese Unie wonen. Het gaat dan om aandeelhouders die niet in Nederland belastingplichtig zijn en die een belang hebben in een Nederlandse vennootschap dat kleiner is dan 5%. Vergelijkbare binnenlandse aandeelhouders kunnen de ingehouden dividendbelasting als voorheffing verrekenen met de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Voor genoemde categorie buitenlandse aandeelhouders is de Nederlandse dividendbelasting geen voorheffing maar een eindheffing. Volgens het Hof van Justitie EU is het in strijd met het Europese recht wanneer de Nederlandse belastingdruk op dividenden voor buitenlandse aandeelhouders hoger is dan de belastingdruk op dividenden bij binnenlandse aandeelhouders. Dat geldt niet wanneer op basis van een belastingverdrag en de nationale wetgeving het nadeel voor de buitenlandse aandeelhouder wordt weggenomen omdat hij de Nederlandse dividendbelasting mag verrekenen met de in zijn woonland geheven belasting. Wat de exacte gevolgen van het arrest zijn voor de Nederlandse staat wordt duidelijk wanneer de Hoge Raad de eindarresten heeft gewezen. Naar verwachting komt de staatssecretaris dan met een beleidsbesluit waarin, vooruitlopend op een wetswijziging, zal worden aangegeven hoe daar in de praktijk mee zal worden omgegaan.

Deel deze pagina: