Betaald parkeren op zondag voldoende duidelijk gemaakt

Gemeenten kunnen een parkeerbelasting instellen. Wanneer dat het geval is kan het college van burgemeester en wethouders bepaalde gebieden aanwijzen als plaats waar op bepaalde tijdstippen tegen betaling van parkeerbelasting mag worden geparkeerd. Niet altijd is duidelijk wanneer parkeerbelasting moet worden betaald. Zo stond op een parkeermeter in de gemeente Hoofddorp dat op koopzondagen tussen 12.00 en 18.00 uur parkeerbelasting moest worden betaald. De parkeermeter gaf niet aan welke zondagen koopzondagen waren. Met ingang van 1 april 2013 had de gemeente iedere zondag als koopzondag aangewezen, maar de tekst op de parkeermeters was daar niet aan aangepast. De vraag is of de gemeente op die manier voldoende duidelijk maakt dat op zondagmiddag parkeerbelasting moet worden betaald.

Een op een zondag opgelegde naheffingsaanslag parkeerbelasting was aanleiding tot een procedure. In eerste aanleg vernietigde de rechtbank de naheffingsaanslag. De rechtbank vond dat niet voldoende kenbaar was dat het om een koopzondag ging. Volgens de rechtbank mag van een parkeerder worden verwacht dat hij redelijke inspanningen pleegt om zich op de hoogte te stellen van de plaatselijke parkeervoorschriften. De gemeente moet ervoor zorgen dat geen misverstand kan bestaan over de verplichting om parkeerbelasting te betalen voor het op een bepaalde plaats en een bepaalde tijd parkeren. Omdat in dit geval de auto voor 12.00 uur was geparkeerd waren de winkels nog niet open en kon ook uit de aanwezigheid van andere geparkeerde auto’s niet worden afgeleid dat de betreffende zondag een koopzondag was. Publicatie op de gemeentelijke website en in huis-aan-huis bladen vond de rechtbank niet voldoende.

In hoger beroep oordeelde Hof Amsterdam anders. Volgens het hof heeft iemand die zijn auto parkeert een verdergaande onderzoeksplicht. Uit de informatie op de parkeerautomaat kon niet worden afgeleid dat op de betreffende zondag geen belasting verschuldigd was. De parkeerder had geld in de parkeermeter kunnen gooien om te controleren of er al dan niet parkeerbelasting moest worden betaald. Het hof vernietigde de uitspraak van de rechtbank en verklaarde het beroep tegen de naheffingsaanslag ongegrond.

Deel deze pagina: