Kosten monumentenpand

De Wet IB 2001 bevat een regeling voor de aftrek van de kosten van een monumentenpand. Voorwaarde voor de aftrek van kosten is dat het pand is ingeschreven in een van de registers van de Monumentenwet 1988. De mogelijkheid van aftrek van kosten bestaat zowel voor eigen woningen als voor monumentenpanden in box 3. De Monumentenwet stelt niet expliciet de voorwaarde dat een monument op het Nederlandse grondgebied moet zijn gelegen, maar die voorwaarde vloeit wel voort uit het stelsel van de wet. Naar aanleiding van een arrest van het Hof van Justitie EU en vooruitlopend op een wetswijziging heeft de staatssecretaris van Financiën nu een goedkeuring gepubliceerd.

Op grond van deze goedkeuring is aftrek van uitgaven voor in andere lidstaten gelegen monumentenpanden mogelijk als er een verband bestaat met Nederlands cultureel erfgoed. De goedkeuring werkt terug tot 18 december 2014. Dat is de datum waarop het Hof van Justitie zijn arrest heeft gewezen.

Deel deze pagina: