Subsidies agrarisch natuurbeheer

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft mede namens de staatssecretaris van Financiën Kamervragen over de fiscale vrijstelling voor subsidies voor agrarisch natuurbeheer beantwoord. Deze zogenaamde SNL-subsidies waren tot en met 2013 vrijgesteld van belasting. Voor 2014 en 2015 is de fiscale status onduidelijk zolang er geen goedkeuring is verkregen van de Europese Commissie. De Commissie onderzoekt de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap en de Subsidieverordening Natuur en Landschap op mogelijke staatssteunaspecten. Een eventuele goedkeuring voor de fiscale vrijstelling wordt op zijn vroegst in het laatste kwartaal van 2015 verwacht.

In de aangifte over 2014 kunnen ontvangers van de subsidie een beroep doen op de vrijstelling. Mocht de Europese Commissie geen goedkeuring verlenen, dan zal de Belastingdienst de ten onrechte genoten vrijstelling ongedaan maken.

Deel deze pagina: