Ontbindingsverzoek en loonvordering

De kantonrechter Limburg heeft op één dag in twee zaken betreffende dezelfde arbeidsverhouding uitspraak gedaan. De eerste zaak betrof een kort geding dat een werkneemster had aangespannen om haar salaris vanaf de maand februari uitbetaald te krijgen. De tweede zaak betrof een verzoek van de werkgever om de arbeidsovereenkomst met deze werkneemster te ontbinden. In de eerste zaak beriep de werkgever zich op betalingsonmacht als reden van niet betalen van het salaris. De kantonrechter maakte duidelijk dat financiële problemen van de werkgever geen reden zijn om de werkneemster niet te betalen. De werkgever is verplicht om het salaris te betalen zolang de arbeidsovereenkomst loopt. De kantonrechter ontbond in de andere zaak de arbeidsovereenkomst per 1 juni 2015. Het gebrek aan financiële middelen van de werkgever was aanleiding voor de kantonrechter om geen ontslagvergoeding toe te kennen aan de werkneemster. In ruil daarvoor deed de werkgever afstand van het non-concurrentiebeding.

Deel deze pagina: