Geen bron van inkomen

Er is pas sprake van inkomen wanneer er een bron aan ten grondslag ligt. Aan een bron van inkomen worden de volgende eisen gesteld:
• deelname aan het economisch verkeer;
• het subjectieve oogmerk om voordeel te behalen; en
• de objectieve verwachting dat het voordeel redelijkerwijs kan worden behaald.
De vraag of in een zeker jaar een objectieve voordeelsverwachting bestaat, moet in beginsel worden beantwoord op basis van feiten en omstandigheden van dat jaar. Feiten en omstandigheden van andere jaren kunnen een licht werpen op het antwoord op de vraag of in het betreffende jaar sprake is van een objectieve voordeelsverwachting en mogen daarom in aanmerking worden genomen.

Iemand behaalde met zijn werkzaamheden van 1996 tot en met 2008 ieder jaar een negatief resultaat. Toch meende hij dat sprake was van een bron van inkomen. Vanwege het jarenlange negatieve resultaat diende hij aannemelijk te maken dat met de werkzaamheden redelijkerwijs een voordeel te verwachten was. Naar het oordeel van Hof Arnhem-Leeuwarden was hij daar niet in geslaagd. Omdat zijn werkzaamheden geen bron van inkomen vormden, hoefde de Belastingdienst in de aanslagen inkomstenbelasting met het negatieve resultaat daaruit geen rekening te houden.

Deel deze pagina: