Orthopedische aanpassingen schoenen

De levering van orthopedisch schoeisel valt onder het verlaagde tarief van de omzetbelasting. Een procedure voor Hof Den Bosch heeft betrekking op de vraag wanneer sprake is van orthopedisch schoeisel.

Een orthopedisch schoenmaker levert maatschoenen, semi-orthopedisch schoeisel en aanpassingen aan confectieschoenen. De aanpassingen vinden plaats op medisch voorschrift. De klant koopt confectieschoenen die voldoen aan bepaalde eisen qua model, materiaal, kwaliteit en binnenmaat. Daarna zorgt de orthopedisch schoenmaker voor de aanpassingen. De kosten van de aanpassingen worden door de zorgverzekeraars integraal vergoed. De arts bepaalt welk type schoeisel wordt toegepast. Volgens de inspecteur kunnen aanpassingen van confectieschoenen niet worden aangemerkt als orthopedisch schoeisel. Volgens Hof Den Bosch is orthopedisch schoeisel specifiek geschikt en bestemd voor patiënten met orthopedische afwijkingen. Iets wat orthopedisch is, heeft betrekking op misvormingen van beenderen en gewrichten. In het geval van schoeisel gaat het om misvormingen aan de voeten. Gelet op de aard van de aanpassingen gaat het om zodanig ernstige vervormingen van de voet, dat het gebruik van reguliere schoenen niet mogelijk is. Na aanpassing is een confectieschoen niet meer voor een persoon met gezonde voeten te gebruiken. De aangepaste schoen is niet anders te bestempelen dan als orthopedisch.

Vervolgens diende de vraag beantwoord te worden of door de aanpassingen orthopedisch schoeisel is vervaardigd. Vervaardigen wil zeggen dat een opdrachtnemer een nieuw goed maakt uit materialen die de opdrachtgever hem heeft verstrekt. Een nieuw goed is een goed dat tevoren niet bestond. In de visie van het hof maakte de orthopedisch schoenmaker in wezen nieuwe schoenen. Ook op de aanpassingen van confectieschoenen is het lage tarief van toepassing.

Deel deze pagina: