Aandeelhouder-BV niet aansprakelijk

Een BV verkocht alle aandelen in een dochter-BV in 2009. Omdat de voormalige dochter-BV de aan haar opgelegde aanslag Vpb 2009 niet betaalde, werd de oude aandeelhouder door de Belastingdienst aansprakelijk gesteld. De BV voerde aan dat de bepaling in de Invorderingswet waarop de aansprakelijkstelling was gebaseerd, uitsluitend natuurlijke personen aangaat. Onder verwijzing naar een uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden in een vergelijkbare zaak oordeelde de rechtbank dat de tekst van de bepaling in de Invorderingswet is gericht op natuurlijke personen, zodat rechtspersonen niet aansprakelijk gesteld kunnen worden. Als de wetgever deze bepaling ook had willen toepassen op rechtspersonen, zou de tekst van de wetsbepaling anders hebben geluid en zou bijvoorbeeld een passage over verbonden lichamen zijn opgenomen, zoals dat op andere plaatsen in de belastingwetgeving ook is gedaan.

Deel deze pagina: