Onroerendezaaklichaam of niet?

Bij de levering van onroerende zaken moet de verkrijger overdrachtsbelasting betalen. Om misbruik te voorkomen is ook de verkrijging van aandelen in een onroerendezaaklichaam belast met overdrachtsbelasting. Er is sprake van een onroerendezaaklichaam wanneer de bezittingen van een lichaam ten tijde van de verkrijging van de aandelen voor 70% bestaan uit onroerende zaken en het doel van het lichaam is het verkrijgen, vervreemden of exploiteren van onroerende zaken.

In een procedure was inzet van het geschil of een BV die een campingbedrijf exploiteerde een onroerendezaaklichaam was. De camping was aan open vaarwater gelegen. Bij de camping hoorde een jachthaven. De ligplaatsen werden deels als seizoensplaatsen verhuurd en deels aan passanten. Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden waren de onroerende zaken onderdeel van het campingbedrijf en werden zij gebruikt in het kader van het eigen bedrijfsproces. Het hof was van oordeel dat de verkregen aandelen in de BV geen fictieve onroerende zaken vormden omdat niet aan de in de wet gestelde doeleis van exploitatie was voldaan.

Deel deze pagina: