Waardeoverdracht en nettopensioen

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel Pensioencommunicatie ingediend. De nota bevat een regeling voor waardeoverdracht voor gevallen waarin de deelnemer aan een pensioenregeling ook een nettopensioen heeft opgebouwd.

De huidige regeling van waardeoverdracht houdt in dat een opgebouwd nettopensioen moet worden omgezet naar een hoger bruto pensioen als de nieuwe pensioenuitvoerder geen nettopensioen uitvoert. Dat kan tot gevolg hebben dat de pensioenregeling van een deelnemer boven de fiscale grenzen uitkomt. Het is onder de huidige regeling van waardeoverdracht niet mogelijk om het nettopensioen bij de oude pensioenuitvoerder te laten. Nu wordt voorgesteld dat voor waardeoverdracht van een nettopensioen vereist is dat de ontvangende pensioenuitvoerder ook een regeling voor nettopensioen uitvoert. Is dit niet het geval dan blijft het nettopensioen buiten de waardeoverdracht. Deze wijziging zal met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 in werking treden. Dat is de datum waarop de regeling voor nettopensioen is ingevoerd.

Deel deze pagina: