Besluit vaststelling marktrente 2014

Langlopende renteloze verplichtingen moeten op de balans worden opgenomen voor de contante waarde. Voor de bepaling van de contante waarde wordt de op de balansdatum geldende marktrente voor langlopende leningen gebruikt. De staatssecretaris van Financiën publiceert ieder jaar een besluit waarbij als bijlage gegevens over de marktrente voor dat jaar zijn opgenomen. Volgens het besluit kan niet gesproken worden van “de” marktrente. Daarom heeft de staatssecretaris goedgekeurd dat de in de bijlage in de kolom “marktrente” opgenomen percentages worden gebruikt wanneer aan het einde van een boekjaar de contante waarde van renteloze verplichtingen moet worden bepaald.

Deel deze pagina: