Besluit kapitaalverzekeringen

Kapitaalverzekeringen voor de eigen woning (KEW) en de vergelijkbare spaarrekeningen en beleggingsrekeningen eigen woning (SEW en BEW) zijn vrijgestelde bezittingen in box 3. Voor de uitkeringen bij leven uit een KEW, SEW of BEW gelden twee vrijstellingen van inkomstenbelasting. Voor de lage vrijstelling moet ten minste 15 jaar jaarlijks premie zijn betaald. Voor de hoge vrijstelling moet 20 jaar premie zijn betaald. Bij eerdere uitkering moet inkomstenbelasting betaald worden over het rentebestanddeel in de uitkering, voor zover de uitkering hoger is dan het totaal van de betaalde premies.
De staatssecretaris van Financiën heeft eerder goedgekeurd dat in een aantal gevallen de hoge vrijstelling mag worden toegepast ondanks dat niet aan de voorwaarde van 15 of 20 jaar premiebetaling is voldaan. Het gaat om de volgende situaties:

  • beëindiging van fiscaal partnerschap, zoals bij echtscheiding;
  • de verkoopprijs van de vorige woning is niet voldoende om de eigenwoningschuld af te lossen;
  • iemand maakt gebruik van schuldhulpverlening.

Deze goedkeuring geldt ook voor op 31 december 2000 bestaande kapitaalverzekeringen waarvan het rentebestanddeel zou zijn vrijgesteld bij uitkering wanneer gedurende een zeker aantal jaren premie is betaald. Het gaat om de vrijstelling uit de Invoeringswet Wet IB 2001.

Voor toepassing van de vrijstelling geldt dat aan de andere voorwaarden van de Wet IB 2001 en de Invoeringswet Wet IB 2001 in samenhang met de Wet IB 1964 is voldaan. Het gaat dan om de betaling van premies binnen de gestelde bandbreedte. De uitkering bij afkoop moet worden gebruikt om de eigenwoningschuld zoveel mogelijk af te lossen.

Dit besluit van de staatssecretaris van Financiën vervangt een besluit van 6 december 2014.

Deel deze pagina: