Swart&co is uw accountant en financieel adviseur in Amstelveen.

Vanuit een persoonlijke relatie opereren wij als partner van uw onderneming.

 

Beste klant/ relatie,

Het coronavirus raakt inmiddels meer dan alleen onze gezondheid. De situatie brengt onzekerheid met zich mee en vanzelfsprekend maken we ons zorgen over wat er kan gebeuren.

Het belangrijkste blijft echter uw en onze gezondheid. Daarnaast stellen wij alles in het werk om onze dienstverlening zo goed als mogelijk doorgang te laten vinden. Om dit te bewerkstelligen, hebben wij voorzorgsmaatregelen getroffen en is onze dienstverlening aangepast aan de nieuwe situatie. Daarbij staan de gezondheid en veiligheid van u en onze medewerkers voorop. We dragen bij om verdere verspreiding van het coronavirus zoveel als mogelijk tegen te gaan. Concreet houdt dit momenteel in dat de meeste medewerkers vanuit huis werken en derhalve de personele bezetting op kantoor beperkt is. Mocht u stukken af willen geven neemt u dan eerst contact met ons op.

Vriendelijke groet,

Swart&Co
Accountants