WOZ-waarde gelijk aan veilingprijs

De WOZ-waarde van een leegstaand bedrijfspand kan gelijk zijn aan de kort na de peildatum op een executieveiling betaalde koopsom. Dat is bijvoorbeeld het geval onder de omstandigheden die in de door het hof behandelde casus speelden.

WOZ-waarde

De waarde van een onroerende zaak wordt op grond van de Wet WOZ jaarlijks vastgesteld. De WOZ-waarde beoogt aan te sluiten bij de waarde in het economische verkeer. Voor een leegstaand bedrijfspand kan in afwijking van de waarde in het economische verkeer de WOZ-waarde worden bepaald op de vervangingswaarde. Hierbij wordt rekening gehouden met de aard en de bestemming van de zaak en met technische en functionele veroudering. Deze gecorrigeerde vervangingswaarde is de waarde die de onroerende zaak in economische zin voor de eigenaar heeft. De gecorrigeerde waarde kan niet hoger zijn dan de bedrijfswaarde.

Casus

De gemeentelijke heffingsambtenaar stelde de WOZ-waarde van een kantoorpand op 1 januari 2014 vast op een bedrag van € 1,2 miljoen. Het kantoorpand stond sinds 2005 leeg. In maart 2014 werd een executieveiling gehouden. Daar werd het kantoorpand verkocht voor € 590.000. Volgens HR-jurisprudentie geldt als uitgangspunt dat de waarde van een onroerende zaak, die kort na de waardepeildatum is gekocht, gelijk is aan de betaalde prijs. Het kantoorpand stond al jaren leeg en was zonder succes te huur of te koop was aangeboden. Hof Den Haag oordeelde daarom dat in dit geval uitgegaan moest worden van de op de veiling betaalde prijs. In het algemeen wordt op een executieveiling niet de beste prijs betaald, maar gezien de omstandigheden was dat hier anders.

Volgens het hof was de gecorrigeerde vervangingswaarde gelijk aan de bedrijfswaarde en was de bedrijfswaarde gelijk aan de waarde in het economische verkeer. Dat hield in dat de waarde van het kantoorpand niet hoger kon zijn dan € 590.000.

Deel deze pagina:
Geschreven door