WBSO

Ingevolge de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelwerk (WBSO) bedraagt de afdrachtvermindering voor speur- & ontwikkelingswerk (S&O) in 2017 32% van het daaraan toe te rekenen loon tot € 350.000. Is het aan S&O toe te rekenen loon hoger, dan geldt een vermindering van 16% over het meerdere loon. Voor technostarters bedraagt de afdrachtvermindering 40% in de eerste schijf. Gaat u in 2017 S&O verrichten, vraag dan tijdig een S&O-verklaring aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Uw aanvraag moet uiterlijk één kalendermaand voor de start van uw S&O zijn ingediend. Per kalenderjaar mogen drie aanvragen worden ingediend.

Deel deze pagina: