Urencriterium en staking onderneming

Een ondernemer heeft recht op zelfstandigenaftrek als hij aan het urencriterium voldoet. Het urencriterium houdt in dat de ondernemer in een kalenderjaar ten minste 1.225 uren en de helft van zijn arbeidstijd aan zijn onderneming besteedt. Om de zelfstandigenaftrek
te effectueren moet de ondernemer wel winst maken. Eventueel niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek kan in de negen volgende jaren verrekend worden door een verhoging van de zelfstandigenaftrek. In die volgende jaren moet dan voldaan zijn aan het urencriterium
en moet winst gemaakt worden.

Het doorschuiven van niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek is ingevoerd als onderdeel van het Belastingplan 2010. Volgens de memorie van toelichting bij het Belastingplan 2010 heeft de wetgever de toepassing van de zelfstandigenaftrek willen beperken tot
ondernemers die winst maken. Doorgeschoven bedragen aan zelfstandigenaftrek worden alleen in aanmerking genomen als de ondernemer in dat jaar recht heeft op zelfstandigenaftrek.

Door een goedkeuring van de staatssecretaris van Financiën kan in het jaar van overlijden van een ondernemer de niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek in mindering worden gebracht op de stakingswinst. De ondernemer hoeft in het jaar van overlijden niet aan
het urencriterium te hebben voldaan. Deze goedkeuring geldt niet voor andere gevallen van staking van de onderneming dan als gevolg van het overlijden van de ondernemer.

Deel deze pagina: