Termijnoverschrijding door ziekte

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. Termijnoverschrijding leidt tot niet ontvankelijkheid, tenzij er een reden is waarom de indiener van het beroepschrift niet in verzuim is geweest.

Termijnoverschrijding door een tegen het einde van de beroepstermijn opgetreden ziekte kan een reden zijn waarom een te laat ingediend beroepschrift toch ontvankelijk is. De indiener van een beroepschrift is niet verplicht om ruim voor het verstrijken van de termijn beroep in te stellen omdat hij mogelijk ziek wordt en daardoor niet in staat zal zijn om beroep in te stellen. De Hoge Raad heeft een andersluidende uitspraak van de rechtbank vernietigd.

Deel deze pagina: