Particulieren met zonnepanelen

De staatssecretaris heeft een besluit genomen over vereenvoudiging van de btw-teruggaaf over zonnepanelen aan particulieren. Het besluit is een gevolg van een arrest van de Hoge Raad van 15 december 2017.

Particulieren, die zonnepanelen hebben aangeschaft en nog niet zijn geregistreerd als ondernemer, kunnen zich alsnog aanmelden bij de Belastingdienst. Dat kan ook indien de zonnepanelen zijn aangeschaft in 2013 of eerder. Na de aanmelding ontvangen zij een aangiftebiljet voor het tijdvak waarin de panelen zijn aangeschaft. Door toepassing van de kleineondernemersregeling zijn particulieren met zonnepanelen veelal geen btw verschuldigd in de tijdvakken na het aangiftetijdvak waarin de teruggaaf over de aanschaf is gevraagd. De Belastingdienst stopt daarom voor deze groep met het uitreiken van btw-aangiften. Wie uit anderen hoofde dan de exploitatie van zonnepanelen ondernemer is of wordt voor de omzetbelasting zal mogelijk wel aangifte moeten blijven doen.

Deel deze pagina: