Kamervragen gewijzigde systematiek van box 3

De staatssecretaris van Financiën heeft gezegd dat de gewijzigde systematiek van box 3 een eerste stap is naar een heffing op basis van het werkelijk behaalde rendement.

In de nieuwe systematiek is het forfaitaire rendement bepaald aan de hand van de gemiddelde rendementen op sparen en beleggen in de voorgaande jaren. Op basis van een gemiddelde vermogensmix wordt het vermogen van een belastingplichtige opgedeeld in een spaardeel en een beleggingsdeel.

Voor belastingplichtigen met een box 3-vermogen van minder dan € 100.000 is het gemiddelde spaardeel 67%. Het forfaitaire rendement voor deze groep bedraagt 2,871%. Volgens de staatssecretaris moet dit rendement met een combinatie van sparen en beleggen in 2015 en 2016 haalbaar zijn geweest.

Deel deze pagina: