Kamervragen fiscale eenheid vennootschapsbelasting

De fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting is bedoeld om de tot een concern behorende vennootschappen als één geheel te bezien. Door de vorming van een fiscale eenheid  voor de vennootschapsbelasting wordt een concern vergelijkbaar behandeld als een onderneming die in één vennootschap wordt gedreven. De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de fiscale eenheid en de aangekondigde reparatiemaatregelen in het regime van de fiscale eenheid beantwoord. Die reparatiemaatregelen worden genomen naar aanleiding van een arrest van het Hof van Justitie EU van 22 februari 2018. In hoeverre de reparatiemaatregelen budgettaire gevolgen hebben wordt op dit moment onderzocht.

De staatssecretaris wijst erop dat de gevolgen van de reparatiemaatregelen voorkomen kunnen worden door een juridische fusie of door het anders inrichten van de concernfinanciering. Gezien het arrest van het Hof van Justitie EU is voortzetting van het huidige fiscale-eenheidsregime volgens de staatssecretaris niet reëel. Zonder reparatie zouden internationaal opererende bedrijven de Nederlandse belastinggrondslag eenvoudig kunnen uithollen. Het is de bedoeling dat er op termijn een nieuwe fiscale concernregeling komt. Hoe een dergelijke regeling eruit ziet en wanneer deze zal worden ingevoerd is onduidelijk. Het is niet waarschijnlijk dat er een grensoverschrijdende fiscale eenheid zal komen. Om recht te doen aan de belangen van de verschillende landen waar moeder- en dochtermaatschappijen van de fiscale eenheid zijn gevestigd, zou er een vrijstelling voor buitenlandse ondernemingswinsten moeten komen. De regeling zou zeer complex worden. Een gevolg zou kunnen zijn dat bepaalde valutaverliezen, die volgens rechtspraak van het Hof van Justitie EU niet in aanmerking hoeven te worden genomen, wel in het resultaat tot uiting komen indien er geen complexe uitzondering voor wordt opgenomen. Het kabinet vindt het voor de hand liggen om bij de uitwerking van een toekomstbestendig alternatief aan te sluiten bij bestaande concernregelingen in andere landen.

Deel deze pagina: