Hypotheekschuld dubbel verwerkt in aangifte

De Belastingdienst heeft de bevoegdheid om te weinig geheven belasting te corrigeren door het opleggen van een navorderingsaanslag. Om die bevoegdheid te gebruiken moet de Belastingdienst wel beschikken over een nieuw feit. Een nieuw feit is een feit dat de Belastingdienst ten tijde van het opleggen van de oorspronkelijke aanslag niet bekend was en ook niet bekend hoefde te zijn.

Casus

Iemand met een eigenwoningschuld van € 650.000 verwerkte deze schuld dubbel in de aangiften inkomstenbelasting. Eenmaal in box 1 bij de inkomsten uit eigen woning en eenmaal in box 3. De inspecteur volgde de aangiften. Enkele jaren later ontdekte de inspecteur dat dezelfde schuld tweemaal in de aangiften was opgenomen. Hiervoor legde hij navorderingsaanslagen op. De rechtbank vond dat de inspecteur in een van de betreffende jaren een nader onderzoek had moeten instellen. In de aangifte over dat jaar was bij beide schuldbedragen hetzelfde bedrag en hetzelfde rekeningnummer vermeld. Dat had de inspecteur aan de juistheid van deze gegevens moeten laten twijfelen. In hoger beroep voerde de inspecteur aan dat gezien de WOZ-waarde van de woning het niet onwaarschijnlijk was dat er twee hypotheekschulden waren. Één niet voor de eigen woning en daarom in box 3 opgenomen. Het hof deelde de opvatting van de inspecteur en oordeelde dat de inspecteur beschikte over een nieuw feit. Navordering was over alle jaren toegestaan.

Deel deze pagina: