Giften

Giften aan het algemeen nut beogende instellingen en aan steunstichtingen SBBI zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Deze moeten wel meer bedragen dan 1% van het gezamenlijk verzamelinkomen van u en uw fiscale partner. De drempel bedraagt minimaal € 60. De totale aftrek kan niet hoger zijn dan 10% van het gezamenlijke verzamelinkomen.

Tip!

Vanwege de aftrekdrempel kan het raadzaam zijn uw giften voor twee jaar in één jaar te bundelen.

Als u gedurende een reeks van jaren grotere bedragen aan dezelfde instelling wilt schenken, is het voordeliger om dit te doen in de vorm van een periodieke uitkering. De aftrekdrempel geldt namelijk niet voor dergelijke schenkingen als de looptijd ten minste vijf jaar bedraagt en er een schenkingsakte is opgemaakt.

Let op!

Periodieke giften zijn ook aftrekbaar zonder drempel als ze gedaan worden aan verenigingen die 25 of meer leden hebben en die niet vennootschapsbelastingplichtig zijn.

Voor giften aan culturele instellingen geldt een vermenigvuldigingsfactor, waardoor de aftrekpost groter uitvalt. De vermenigvuldigingsfactor is 1,25 voor particulieren en 1,50 voor bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen.

Deel deze pagina:

Terug naar overzicht