Geen aftrek valutaverlies deelneming

De Hoge Raad heeft in cassatie een uitspraak van Hof Den Haag vernietigd, na beantwoording van door de Hoge Raad aan het Hof van Justitie EU gestelde vragen.

De procedure had betrekking op de aftrekbaarheid van valutaverliezen op een deelneming. Het Hof van Justitie EU heeft voor recht verklaard dat het niet in strijd is met het Europese recht als een nationale regeling niet toestaat om valutaverliezen op een deelneming ten laste van de winst te brengen wanneer ook valutawinsten niet worden belast. Hof Den Haag had het geleden valutaverlies wel in aftrek toegestaan wegens strijd met de Europeesrechtelijke vrijheid van vestiging.

Deel deze pagina: