Gebruik camerabeelden niet toegestaan voor controle privégebruik auto

Het gebruik door de Belastingdienst van gegevens die met politiecamera’s worden verzameld is niet toegestaan. Dat gebruik vormt een niet toegestane inbreuk op de privacy. Het is namelijk niet gebaseerd op de wet, maar op een overeenkomst met de politie.

Voor het privégebruik van een auto moet een bedrag bij het loon van de werknemer worden geteld. De werkgever hoeft geen bijtelling te doen als de werknemer een verklaring overhandigt dat hij de auto niet privé gebruikt. De werknemer moet kunnen bewijzen dat hij de auto in een kalenderjaar voor max 500 km privé heeft gebruikt. Dat doet hij aan de hand van een rittenadministratie. Voor de controle privégebruik auto maakt de Belastingdienst gebruik van door politiecamera’s verzamelde gegevens. Deze camera’s werken met automatische nummerplaatherkenning. De Belastingdienst bewaart alleen gegevens die fiscaal van belang kunnen zijn. De overige gegevens worden door de Belastingdienst direct vernietigd.

Privacy

Volgens de Grondwet heeft iedereen recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. Inbreuken daarop zijn alleen toegestaan als zij zijn gebaseerd op een wet in formele zin. De Hoge Raad stelt dat een inbreuk in het privéleven moet berusten op een naar behoren bekend gemaakt wettelijk voorschrift. Hieruit kan de burger duidelijk afleiden welke privégegevens worden verzameld en vastgelegd. Tevens moet duidelijk zijn voor welke overheidstaak en onder welke voorwaarden de gegevens worden verzameld en vastgelegd. Het gebruikmaken van gegevens van politiecamera’s door de Belastingdienst voor controle privégebruik auto berust niet op een wettelijke regeling en is daarom niet toegestaan.

Deel deze pagina: