Fiscale eenheid omzetbelasting

Ondernemers vormen een fiscale eenheid voor de omzetbelasting wanneer sprake is van onderlinge financiële, organisatorische en economische verwevenheid. Er is spraken van financiële en organisatorische verwevenheid wanneer de ene onderneming 100% van de aandelen in de andere onderneming heeft. Helemaal wanneer beide ondernemingen dezelfde bestuurders hebben. Van economische verwevenheid is spraken wanneer de ene onderneming uitsluitend prestaties verricht voor de andere onderneming of wanneer de prestaties van beide ondernemingen elkaar aanvullen.

Casus

Volgens de rechtbank vormden een onderwijsstichting en een door de stichting opgerichte bv een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Het ondernemerschap van de bv en van de stichting stond niet ter discussie. De bv verzorgde schoonmaakwerkzaamheden voor de scholen van de stichting. De stichting was de enige aandeelhouder van de bv. De stichting en de bv hadden dezelfde personen als bestuurder. De bv had afspraken gemaakt met externe partijen over de uitvoering van bepaalde werkzaamheden. Naar het oordeel van de rechtbank was de zeggenschap van de stichting over de bv daardoor niet aangetast. Er was voldaan aan de eisen van financiële en organisatorische verwevenheid. T.a.v. de economische verwevenheid oordeelde de rechtbank als volgt. De afspraken met externe partijen hadden  niet tot gevolg dat de activiteiten niet hoofdzakelijk voor de stichting heeft verricht. Daarmee was ook aan het derde vereiste voldaan.

Ook in hoger beroep van de inspecteur oordeelde het Hof dat terecht en op goede gronden was beslist dat tussen de bv en de stichting een fiscale eenheid voor de omzetbelasting bestaat.

Deel deze pagina: