Compensatie kosten verzekering

Premies en koopsommen voor lijfrenteverzekeringen zijn onder voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Daar staat tegenover dat de uitkeringen uit de lijfrenteverzekering volledig belast zijn in box 1. Een door de verzekeringsmaatschappij betaalde vergoeding ter correctie van te hoge kosten vormt onderdeel van de uitkeringen uit de lijfrenteverzekering. Deze is dus ook belast. Dat blijkt uit een recente uitspraak van het gerechtshof.

De casus

Een particulier heeft in het verleden enkele koopsompolissen afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij. De koopsommen zijn destijds in aftrek op het belastbare inkomen gebracht. Enkele jaren later kwam de verzekeringsmaatschappij met een collectieve regeling ter compensatie van te hoge in rekening gebrachte kosten. De tegemoetkoming van € 589 werd niet in de polissen verwerkt, maar werd onder inhouding van € 107 aan loonheffingen uitbetaald. Volgens het hof zijn alle uitkeringen uit een lijfrenteverzekering belast, ook als ze in één keer worden uitbetaald en ongeacht onder welke naam of om welke reden ze worden uitgekeerd. Het hof vond niet van belang dat de tegemoetkoming betrekking had op de in de verzekeringen verwerkte kosten. Bij de aftrek van lijfrentepremie wordt ook geen uitzondering gemaakt voor de kostencomponent.

Deel deze pagina: