Arbeidsrecht

In 2015 zijn de eerste delen van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking getreden. De WWZ heeft het arbeidsrecht op een aantal onderdelen veranderd. Belangrijke veranderingen zijn de verplichting om een transitievergoeding te betalen bij ontslag of niet verlengen van het arbeidscontract wanneer een werknemer ten minste 24 maanden in dienst is geweest, de verplichting om ten minste 1 maand voor het einde van het contract de werknemer te laten weten of zijn contract wordt verlengd en beperkingen in de toepassing van proeftijd en concurrentiebeding. Per 1 januari 2016 gaat de maximale duur van het recht op WW stapsgewijs terug van 38 maanden naar 24 maanden in 2019. De Wet Aanpak Schijnconstructie verplicht werkgevers om het wettelijk minimumloon per bank te betalen.In 2015 zijn de eerste delen van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking getreden. De WWZ heeft het arbeidsrecht op een aantal onderdelen veranderd. Belangrijke veranderingen zijn de verplichting om een transitievergoeding te betalen bij ontslag of niet verlengen van het arbeidscontract wanneer een werknemer ten minste 24 maanden in dienst is geweest, de verplichting om ten minste 1 maand voor het einde van het contract de werknemer te laten weten of zijn contract wordt verlengd en beperkingen in de toepassing van proeftijd en concurrentiebeding. Per 1 januari 2016 gaat de maximale duur van het recht op WW stapsgewijs terug van 38 maanden naar 24 maanden in 2019. De Wet Aanpak Schijnconstructie verplicht werkgevers om het wettelijk minimumloon per bank te betalen.

Deel deze pagina: