Aanpassing concept-subsidieregeling monumentenpanden

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het subsidiebedrag voor instandhouding van woonhuis-rijksmonumenten voor de jaren 2020 en 2021 verhoogd naar € 50 miljoen per jaar. Voor de jaren 2020 tot en met 2023 komt het totaalbedrag uit op € 200 miljoen. Het deel van de kosten dat door subsidie wordt gedekt gaat voor aanvragen in 2020 en 2021 omhoog van 35 naar 38%. De subsidieregeling is overigens nog niet definitief.

Deel deze pagina: