Nieuws

Voor de heffing van premies sociale verzekeringen worden werkgevers ingedeeld in sectoren. De sectorindeling is bedoeld om vermijdbare werkloosheid terug te dringen door middel van premiedifferentiatie…

Per 1 januari 2015 zijn er belangrijke wijzigingen in het arbeidsrecht doorgevoerd. Zo is de Wet Werk en Zekerheid van kracht geworden, evenals de Wet Modernisering Regelingen…