Adviesrecht OR bij investeringen en kredieten

De bestuurder is verplicht om de ondernemingsraad (OR) om advies te vragen als hij een belangrijke investering wil doen of een belangrijk krediet wil aantrekken voor de organisatie. Ook als de bestuurder een grote som geld beschikbaar wil stellen aan een andere organisatie heeft de OR adviesrecht.

Het adviesrecht van de ondernemingsraad is vastgelegd in artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Het adviesrecht bij belangrijke investeringen en kredieten geldt in vier situaties. De bestuurder wil:

  • een belangrijke investering doen in de eigen organisatie (artikel 25, lid 1h WOR);
  • een belangrijk krediet aantrekken voor de eigen organisatie (artikel 25, lid 1i WOR);
  • een belangrijk krediet aantrekken voor een andere organisatie (artikel 25, lid 1j WOR);
  • garant staan voor belangrijke schulden van een andere organisatie (artikel 25, lid 1j WOR).

De twee laatste situaties zijn niet adviesplichtig als ze behoren tot de normale bedrijfsvoering van de organisatie. Denk aan een bank die hypotheken verstrekt.

Wilt u meer weten over bovenstaand onderwerp of heeft u andere vragen?
Ik help u graag.

Pauline Bloemberg-Hirs