Hoe zit het met de WW-premie bij kort dienstverband?

Een werkgever moet de lage WW-premie herzien, als een werknemer uiterlijk twee maanden na de start van zijn dienstbetrekking uit dienst gaat. De Belastingdienst voegde onlangs nieuwe informatie toe aan de handreiking over deze situatie.

Werkgevers betalen onder voorwaarden de lage premie voor de Werkloosheidswet (WW) voor werknemers met een vast contract. Maar in bepaalde gevallen moet de werkgever de lage WW-premie herzien en alsnog een hoge WW-premie betalen voor de werknemer voor wie hij in eerste instantie de lage premie betaalde. Eén van die situaties is als een werknemer uiterlijk twee maanden na aanvang van de dienstbetrekking uit dienst gaat.

Hoe zit het met de WW-premie bij kort dienstverband

Forum Salaris, een online platform van de Belastingdienst, heeft onlangs informatie toegevoegd aan de handreiking ‘Herzien WW-premie als dienstbetrekking uiterlijk 2 maanden na aanvang eindigt’.

In de handreiking is verduidelijkt dat een werkgever de WW-premie moet herzien in elke situatie waarin de dienstbetrekking uiterlijk twee maanden na aanvang eindigt, ook als dat niet binnen de proeftijd gebeurt. Het maakt niet uit of de werkgever of de werknemer het contract beëindigt. De werkgever moet de WW-premie ook herzien als de werknemer binnen twee maanden na aanvang van de dienstbetrekking overlijdt.

Het is ook mogelijk dat een werknemer een arbeidsovereenkomst heeft met een werkgever binnen een concern en vervolgens bij een andere werkgever van dat concern gaat werken. Dan telt de termijn van twee maanden per werkgever en niet op concernniveau. 

Soms loopt tweemaandentermijn door bij nieuwe werkgever

In de volgende twee situaties is de startdatum voor de tweemaandentermijn voor de nieuwe werkgever de startdatum van de dienstbetrekking bij de oude werkgever:

  • Overgang van onderneming.
    Het dienstverband eindigt niet, maar wordt voortgezet bij de overnemende nieuwe werkgever.
  • Contractovername.
    De nieuwe werkgever neemt het contract tussen de werknemer en de oude werkgever ongewijzigd over. De overname moet zijn vastgelegd in een akte tussen de oude en de nieuwe werkgever. Verder moet de werknemer ermee instemmen. Als de arbeidsovereenkomst wijzigt, bijvoorbeeld omdat de functie van de werknemer wijzigt, is er geen sprake van contractovername.

Beëindigt een nieuwe werkgever het dienstverband uiterlijk twee maanden na aanvang van de dienstbetrekking bij de oude werkgever, dan moeten beide werkgevers de lage WW-premie herzien.

Wilt u meer weten over bovenstaand onderwerp of heeft u andere vragen?
Ik help u graag.

Mary Joore