Zorgen om mentaal welzijn werknemers

De druk op werknemers neemt toe. Het nijpende tekort aan arbeidskracht is daar voor een  deel debet aan. Daardoor is overwerk vaker nodig en zelfs op vakantie voelen mensen zich verplicht bereikbaar te blijven. Alle reden dus om meer aandacht te besteden aan het mentale welzijn van werknemers. Maar wat blijkt? Die aandacht neemt juist af.

Zorgen om mentaal welzijn werknemers

De beroepsvereniging van bedrijfsartsen (NVAB) heeft inmiddels de noodklok geluid over de toegenomen werkdruk. Als er niet snel iets gebeurt, zitten er eind 2022 veel werknemers overspannen thuis. Want met de huidige personeelstekorten moeten minder mensen dezelfde hoeveelheid werk verrichten of soms zelfs meer. Dat trekt een zware wissel op het mentale welzijn van het overgebleven personeel en daarmee dreigt het ziekteverzuim snel op te lopen.

Zorgen om mentaal welzijn werknemers

In de eerste drie maanden van dit jaar lag dat ziekteverzuim al opmerkelijk hoog, blijkt uit cijfers van het CBS. Overigens niet alleen door mentale klachten, ook door de nieuwe golf aan coronabesmettingen. Verder speelde de griepepidemie begin dit jaar een rol.

Burn-outklachten op pre-corona niveau

Dat het mentale welzijn van werknemers daalt, bevestigt ook de sectorale welzijnsmonitor van ABN AMRO. De burn-out klachten liggen weer op het niveau van vóór corona en de werkdruk neemt toe, terwijl de werk-privébalans en algehele gezondheid verslechteren. En dat terwijl werknemers die laatste twee zaken juist het belangrijkste vinden voor het welzijn in hun werk. In de zorgsector bereikte de gezondheid van werknemers zelfs een diepterecord.

Zorgen om mentaal welzijn werknemers

Een positieve noot: de baanzekerheid in het bedrijfsleven is toegenomen en de loonkloof tussen mannen en vrouwen is afgenomen. Deze zaken komen het mentale welzijn van werknemers op termijn wellicht ten goede. Ook positief is dat het welzijn op het werk nog altijd hoger is dan voor de pandemie. Maar de scores over werkdruk uit de monitor doen het ergste vrezen voor 2022.

Mentale welzijn vaart wel bij vakantie?

Eerder naar de bedrijfsarts, luidt het advies. Want die is er ook om (mentale) klachten te voorkomen. En bijtijds op vakantie, daar vaart het mentale welzijn wel bij. Alleen blijkt dat laatste tegen te vallen. Want maar liefst een op de zes Nederlanders voelt zich gedwongen om tijdens vakantie bereikbaar te zijn voor werk. En 42 procent van de Nederlanders heeft ook weleens gewerkt terwijl ze op vakantie waren. Dit blijkt uit onderzoek van VPNdiensten.nl onder 1.214 Nederlanders in loondienst.
Dat bereikbaar blijven tijdens de vakantie is deels een eigen keuze. De telefoon of laptop van de zaak meenemen verlaagt de drempel om een werkmailtje of -telefoontje te beantwoorden. Maar op die manier laat zo’n werknemer het werk nooit helemaal los. Waarmee de kans op fysiek herstel afneemt en de boost voor het mentale welzijn uitblijft. Vooral jonge werknemers blijken gevoelig voor de bereikbaarheidsprikkel.

Wilt u meer weten over bovenstaand onderwerp of heeft u andere vragen?
Ik help u graag.

Pauline Bloemberg-Hirs