Leidraad Invordering tijdelijk gewijzigd

Per 1 augustus 2022 is de Leidraad Invordering gewijzigd. De Belastingdienst neemt in de periode van 1 augustus 2022 tot 1 oktober 2023 bij minnelijke saneringsakkoorden genoegen met ten minste het uitkeringspercentage dat aan concurrente schuldeisers wordt aangeboden. 

Buiten deze periode dient de Belastingdienst ten minste het dubbele uitkeringspercentage te ontvangen. Doel van deze tijdelijke tegemoetkoming is voorkomen dat in de kern gezonde ondernemingen, die tijdens de coronacrisis steun hebben genoten, alsnog failliet gaan doordat geen saneringsakkoord tot stand zou komen.

De tegemoetkoming geldt alleen in minnelijke saneringstrajecten waarin de onderneming wordt voortgezet. De maatregel is ook van toepassing als de ontvanger reeds heeft ingestemd met een akkoord, maar het akkoord desondanks aan de rechtbank wordt voorgelegd met het verzoek het akkoord aan de gezamenlijke schuldeisers op te leggen of om het akkoord te homologeren.

Wilt u meer weten over bovenstaand onderwerp of heeft u andere vragen?
Ik help u graag.

Pauline Bloemberg-Hirs