Wetsvoorstel Excessief lenen bij BV

Het wetsvoorstel Excessief lenen bij de eigen vennootschap moet al te hoge schulden van dga’s bij hun eigen bv aanpakken. Het is de bedoeling dat de wet per 1 januari 2023 in werking treedt. Dit betekent dat de Belastingdienst eind 2023 voor het eerst zal peilen hoe hoog de schulden van dga’s bij hun eigen bv zijn. Dan moet de dga dus wel op tijd beginnen met aflossen als dat nodig is.

Door te lenen van hun bv kunnen directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) en andere houders van een aanmerkelijk belang in de ogen van het kabinet de belastingheffing veel te lang uitstellen. Het wetsvoorstel’ Excessief lenen bij de eigen vennootschap’ moet dat gaan aanpakken. Schulden boven een bepaalde grens worden aangemerkt als ‘excessief’ en het deel boven de grens is straks automatisch belast als inkomen in box 2 van de IB, zie infographic hiernaast (credit: rendement.nl). Voor de grens van €700.000 telt de schuld van de dga én die van zijn partner mee.

Wilt u meer weten over bovenstaand onderwerp of heeft u andere vragen?
Ik help u graag.

Jos Vester